MySQL Dersleri

MySQL Veri Tipleri

Sütunlarda tutulacak veri türünü belirtmek için kullanılır. Örneğin tamsayı türünden değer tutacaksak, veri türünü INT olarak seçeriz, ya da metin türünden değer tutacak isek, veri türünü VARCHAR olarak seçebiliriz. Bu dersimizde en çok kullanılan veri türlerinden bahsedeceğiz. Sayısal Veri Türleri: Sayıdal değerleri hafızada tutmaya yarayan veri türleridir. Nümerik veri türü olarak da adlşandırılırlar. 3 temel […]