İleri Arduino Derleri

Arduino Wire Kütüphanesi İle I2C Haberleşme

Arduino Wire kütüphanesi, I2C haberleşme yöntemiyle donanımsal olarak senkron seri haberleşme sağlayan kütüphanedir. Bu kütüphane ile bir clock hattı ve bir veri hattı kullanarak 2 ya da daha fazla cihaz ile donanımsal senkron seri haberleşme sağlanabilir. Wire kütüphanemizin çalışma mantığı, bir önceki dersimizde bahsettiğimiz shiftIn ve shiftOut fonksiyonlarımızın çalışma mantığı ile aynıdır. Ancak wire kütüphanesi […]

Arduino Gelişmiş Giriş Çıkışlar (Advanced I/O)

Arduino üzerindeki pinlerden belirli bir frekansta kare dalga almak, dalga süresini hesaplamak ya da kaydırmalı giriş çıkış (shift register) için kullanılan birtakım fonksiyonlar vardır. Arduino gelişmiş giriş/çıkış fonksiyonları şunlardır; tone() noTone() pulseIn() pulseInLong() shiftIn() shiftOut() Şimdi bu fonksiyonların nasıl kullanıldığını inceleyelim. 1. tone Fonksiyonu Tone fonksiyonu arduino dijital pini üzerinden belirtilen frekansta %50 duty cycle […]

Arduino Seri Port Nesnesi Detaylı Anlatım

İleri seviye arduino eğitimi kategorisindeki ilk dersimizde Seri Port nesnesini detaylı olarak ele alacağız. Daha önceki Seri Port Ekranı Kullanımı dersimizde seri port nesnemizin bazı fonksiyonlarını ele almıştık. Bu dersimizde ise Seri Port nesnemizin tüm fonksiyonlarını detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Öncelikle bu fonksiyonların bir listesine bakalım; begin() print() println() available() read() readBytes() readBytesUntil() readString() readStringUntil() […]