Pic C kontrol Yapıları

CCS C Kontrol Yapıları

Her programlama dilinde olduğu gibi pic c programlamada da karar yapıları ile programımızı isteğimize göre yönlendirebilirz. Karar yapıları bir şartın doğru olup olmadığını kontrol ederek doğru olduğu sürece bir takım işlemler, doğru olmadığı sürece ise başka işlemler yapmamıza yardımcı olur İki çeşit karar yapısı bulunur. Birincisi if-else yapısı, ikincisi ise switch-case yapısıdır. If-Else yapısı: İf […]