arduino VE işlemi

Arduino Bitsel Operatörler

Bitsel operatörler değişken ve veriler üzerinde bit seviyesinde VE, VEYA, DEĞİL, XOR, bit kaydırma gibi işlemler yapmak için kullanılan operatörlerdir. Arduino dilinde 6 adet bitsel operatör vardır. Bunlar; Bitsel VE Operatörü “&“ Bitsel VEYA Operatörü “|“ Bitsel DEĞİL Operatörü “~“ Bitsel XOR Operatörü “^“ Sola Kaydırma Operatörü “<<“ Sağa Kaydırma Operatörü “>>“ 1- Bitsel VE […]