Arduino Sayı mı

Arduino Karakter Fonksiyonları

Karakter fonksiyonları bir karakterin harf, alfasayısal, büyükharf, küçükharf, ASCII vb. özelliklerini algılamak için kullanılmaktadır. Bu dersimizde anlatacağımız tüm fonksiyonların ortak özellikleri, yalnızca char (karakter) türü parametre alması ve geriye bool (true ya da false) tipi değer döndürmesidir. Arduino dilinde 13 adet karakter fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar; isAlpha isAlphaNumeric isAscii isControl isDigit isGraph isHexadecimalDigits isLowerCase isUpperCase isPrintable […]