Temel Elektrik Bilgileri

Elektrik Temel Bilgiler

Elektrikte üç temel kavram vardır. Bunlar Gerilim, Akım ve Dirençtir. Gerilim; bir iletkenin iki uç noktası arasındaki potansiyel farka denir. V, E ya da U ile gösterilir. Birimi Volt (V)’tur. Akım; elektrik devrelerinde bir noktadan başla bir noktaya elektron akışına akım denir. I harfi ile gösterilir. Birimi Amper (A)’dır. Direnç: elektrik enerjisine gösterilen zorluğa direnç […]