Javascript Matematiksel İşlemler

JavaScript Aritmetik Operatörler

Operatörler programlamada aritmetik, mantıksal ve karşılaştırma işlemlerini yapmak için kullanılır. Dört temel operatör vardır. Bunlar; Aritmetik operatörler Karşılaştırma operatörleri Mantıksal operatörler Birleşik atama operatörleri Artırma-Azaltma Operatörleri Biz bu dersimizde aritmetik operatörleri ele alacağız. Diğer operatörleri sonraki derslerimizde bulabilirsiniz. Aritmetik Operatörler; Aritmetik operatörler matematiksel dört işlemleri yapmak için kullanılır. Yani değişkenler arasında toplama, çıkarma, çarpma ve […]