Javascript Karşılaştırma Operatörleri

Javascript Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri iki değerin birbiri arasındaki eşitliğini karşılaştırmak için kullanılırlar. Sonuç olarak True (doğru) ve False (yanlış) olmak üzere iki farklı değer döndürür. Genellikle bir sonraki dersimizde ele alacağımız kontrol yapılarında ve döngülerde kullanılırlar. 6 Adet karşılaştırma operatörümüz vardır. Bunlar; Eşittir operatörü “==” Büyüktür operatörü “>” Küçüktür operatörü “<“ Büyük ya da Eşittir operatörü “>=” […]