Temel PHP Dersleri

Temel PHP Dersleri kategorimizde PHP programlamanın temellerini, PHP sayfa yapısını, söz dizimi ve temel kodlama bilgisini öğreneceğiz.

Bu seriye başlamadan önce HTML elementlerini ve kullanımlarını bilmeniz gerekmektedir.

PHP Mantıksal Operatörler

PHP programlama dilinde 3 adet mantıksal operatör bulunmaktadır. Bu operatörler AND (VE), OR (VEYA) ve NOT (DEĞİL) operatörleridir. Şimdi dilerseniz bu operatörlerin nasıl ve ne amaçla kullanıldıklarına bakalım. 1- AND (VE) Operatörü : Karşılaştırılan iki ya da daha fazla değerden tümü true (doğru) sonuç veriyorsa, sonucu true (doru) olarak döndüren operatördür.Burada odaklanmamız gereken nokta “VE” […]

PHP Kontrol Yapıları

Kontrol yapıları belli şartları kontrol ederek şartların sağlanması durumunda belli kod bloglarını çalıştıran ya da sağlanmaması durumunda ise başka kod bloglarını çalıştıran yapılardır. Kontrol yapıları genellikle karşılaştıma operatörleriyle birlikte kullanılırlar ve sonucun doğru mu yoksa yanlış mı döndüğüne bakarlar. PHP dilinde iki adet kontrol yapısı vardır. Bunlar; İf – Else deyimi Switch – Case deyimi. […]

PHP Karşılaştıma Operatörleri

İki değişkeni ya da değeri birbiri ile karşılaştırmak için kullanılır. True (doğru) ve False (yanlış) olmak üzere iki farklı değer döndürür. 6 adet karşılaştırma operatörü vardır. Bunlar; “==” (Eşittir Operatörü) “!=” (Eşit Değildir Operatörü) “<” (Küçüktür Operatörü) “>” (Büyüktür Operatörü) “<=” (Küçük ya da Eşittir Operatörü) “>=” (Büyük ya da Eşittir Operatörü) 1- Eşittir (==) […]

PHP Aritmetik Operatörler

PHP programlama dilinde bir takım şartları, temel matematiksel ve mantıksal işlemleri kontrol etmek için operatörler bulunmaktadır. Bu operatörler sayesinde dört işlem, karşılaştırma ve mantıksal işlemleri kolayca yerine getiririz. Programlama hayatımızda sıkça kullanacağımız bu operatörler şunlardır; Aritmetik Operatörler Karşılaştırma Operatörleri Mantıksal Operatörler Aritmetik Operatörler:  Aritmetik Operatörler iki değişken yada sayıyı matematiksel işleme tabi tutmak için kullanılırlar. […]

PHP Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişkenler kullanıcıdan alınan ya da program içerisinde işlenen değerleri hafızada (RAM Bellekte) tutmaya yarar. Örneğin bir web sitesine kayıt olurken kayıt formu doldururuz. Bu forma girdiğimiz bilgilerin her biri bir değişkene atanır. Ardından veritabanına kaydedilir. Tamsayı türü değer tutan değişken türü integer, doğru-yanlış ya da 1-0 olmak üzere yalnızca iki mantıksal değer tutan değişken türü […]

PHP Nedir

Php, sunucu (yayınlanan bilgisayar) tarafında çalışan, internet siteleri oluşturmak için geliştirilmiş, HTML etiketleri içerisinde kullanılabilen betik (derlenmeye ihtiyaç duymayan) programlama dilidir. PHP ile basit programlar yazılabildiği gibi veritabanı bağlantıları gerçekleştrilip, SQL sorguları ile çalışılablir. PHP dili ile arayüz oluşturulamaz! Arayüz tasarımı HTML ve CSS ile oluşturulur, ancak HTML bir programlama dili olmadığından dolayı, sorgulama, karar […]