Arduino

Arduino kategorisinde, temel ve ileri düzey arduino derslerini ve uygulama projelerini bulabilirsiniz.

Arduino Programlama kategorisinde, programlamayı hiç bilmeseniz dahi, dersleri takip ettiğiniz taktirde, sizlere orta seviyede programlama becerisi kazandırmayı amaçlıyoruz.

Arduino Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma Operatörleri iki değeri karşılaştırıp dönen sonuca göre işlem yapmak için kullanılırlar. Bu operatörleri kontrol yapıları ve döngülerde sık sık kullanacağız. 6 adet karşılaştırma operatörü vardır. Bunlar; “==” (Eşittir) “!=” (Eşit değildir) “<” (Küçüktür) “>” (Büyüktür) “<=” (Küçük ya da eşittir) “>=” (Büyük ya da eşittir)   1 – Eşittir “==” : Operatörün solundaki değerin […]

Arduino Delay (bekletme) Fonsiyonu

delay() : Delay fonksiyonu programımızın fonksiyonu kullandığımız satırında belirlediğimiz süre kadar bekletmemizi sağlar. delay(); şeklinde kullanılır. Parantezler içine ilgili satırda ne kadar bekletme yapacağımızın milisaniye cinsinden değeri yazılır. Örnek Kullanım:

Delay komutu 10 milisaniyeden daha uzun süreler için bekletme önerilmez. delayMicrosecond() : Mikrosaniye cinsinden bekletme için kullanılır. delayMicrosecond(); şeklinde kullanlır. Parantezler içerisine bekletmenin yapılacağı […]

Arduino Dijital Giriş/Çıkış Fonksiyonları

Bu dersimizde 2 adet fonksiyon ve 4 adet komut öğreneceğiz. Bu fonsiyonlar; pinMode() digitalWrite() 1- pinMode() : İlgili pinin giriş mi yoksa çıkış mı olduğunu tanımlamak için kullanılır. Bu fonksiyon içerisinde iki adet komut kullanılır. Bunlar INPUT ve OUTPUT komutlarıdır. Bu komutlardan INPUT ilgili pinin giriş olacağını, OUTPUT ise ilgili pinin çıkış olacağını belirtir. Arduino […]

Arduino Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişkenler arduino hafızasında saklamak istediğimiz verileri tutmak için kullanılırlar. Örnek olarak arduinoyu bir dolap olarak düşünelim. Dolap içerisinde farklı şeyler saklayacağız. Bu dolabın rafları bizim ram belleğimiz olsun. Örneğin kum saklamak istersek bu kumu dolabın rafına öylece boşaltamayız. Öncelikle onu tutabilecek bir kaba ihtiyaç duyarız bu kabımız bizim değişkenimizdir. Veri tipleri ise değişkenin içerisinde tutulabilecek […]

Arduino Sözdizimi (Syntax)

Noktalı Virgül “ ; ” : Noktalı virgül orta seviye programlama dillerinde satırın bittiğini belirtmek için kullanılır. Programda en çok kullanılan ve unutulması nedeniyle en çok hataya sebep olan karakterdir. Döngü, kontrol yapıları ve fonksiyon tanımlamaları hariç hemen hemen her satırın sonunda kullanılırlar. Yorum Satırı ” // ” : Yorum satırı programlamada satırlara, o satırda […]

Arduino Programlama Yapısı

Arduino programlarken iki temel yapı vardır. Bunlar setup() ve loop() yapılarıdır. Arduino geliştirme ortamını ilk açtığımızda bu iki yapı ile karşılaşırız.

  Bu iki yapıdan ilki olan setup() bağlı cihazların, pin yönlendirmelerinin ve iletişim fonksiyonlarının ayarlarını yapıldığı yerdir. Arduino başlatıldığında ya da resetlendiğinde yalnızca bir kez çalışır. Resetlenmediği ve enerjisi kesilmediği sürece tekrar çalışmaz. […]

Arduino Geliştirme Ortamı

Arduino geliştirme ortamının bize uygun olan kurulum dosyasını buradan indiriyoruz. Burada birkaç kurulum dosyası mevcut. Bunlardan; Windows Installer seçeneği, Windows bilgisayarımıza kuracağımız dosyadır. Windows ZIP file for non admin install Bağlantısı ise admin yetkiniz olmayan bilgisayarda geliştirme ortamını kurulumsuz çalıştırmak için kullanılır. Windows app seçeneği, Windows 8 ya da 10 sürümü için mağazadan indirilebilecek uygulamadır. […]

Arduino Programlamaya Başlarken

Arduinoya başlarken en temel kural temel elektronik bilgisidir. Evet bu cihaz en pratik yöntem ile geliştirme yapmak için tasarlanmıştır ancak bu, sizin devre kurma yeteneğiniz yoksa led yakıp söndürmekten, ya da hazır modüllerle yapılmış hazır devreleri kurmaktan başka bi işinize yaramaz. Temel elektronik bilgisinden başka birde kod yazma becerisine sahip olmanız beklenir. Bu noktada analitik […]

Arduino Pinleri ve Tanımlamaları

Bu kategorideki bir önceki dersimizde Arduino UNO üzerindeki pinleri belirtmiştik. Şimdi daha açıklayıcı olması için bu pinlerin ne işe yaradığını sizlere açıklamaya çalışacağım. Şimdi sırasıyla hingi girişler ne amaçla kullanılır açıklayalım. 1 – Dijital Giriş/Çıkış Pinleri: Bu pinler dijital giriş ya da çıkış işlemi için kullanılırlar. Dijital girişler arduinomuzun dışarıdan aldığı bilgi, çıkışlar ise arduinomuzun […]

Arduino Nedir?

Arduino, üzerine yüklenen programa göre, dijital ve analog giriş/çıkış işlemi yapabilen, üzerinde ATMEL mikrodenetleyici bulunan , bu mikrodenetleyicinin programlama ve minimum çalışma koşulları gömülü olarak kendinde barındıran Giriş/Çıkış kartıdır. Aslında çok fazla giriş çıkışa gerek duyulmayan devrelerde kullanımı gereksiz ve maliyeti yüksek olsa da hobi amaçlı ve pratik kullanımlı olması arduino kartını cazip kılıyor. Çok […]