C Sharp İle Mail Gönderme

Arkadaşlar öncelikle mail gönderebilmek için projemizin başına usinng System.Net.Mail;  referansını ekliyoruz. Smtp (kimlik doğrulama) kullanarak mail göndereceğimiz için, öncelikle smtp nesnemizi oluşturacağız. Aslında smtp kullanmadan da 25 numaralı port üzerinden kimlik doğrulama kullanmadan da mail gönderebiliriz. Ancak bu durumda gönderdiğimiz mailin spam kutusunu düşme ihtimali çok yüksek.

Şimdi dilerseniz öncelikle smtp nesnemizi oluşturalım.

Şimdi oluşturduğumuz “smtp” adlı nesnemizin özelliklerine bakalım;

smtp.Host  : Mail sunucumuzun smtp adresini tutar. String türü değer alır.

smtp.Port  : Mail sunucumuzun port numarasını tutar. Intiger türü değer alır.

smtp.EnableSsl  : SSL şifreleme kullanılıp kullanılmayacağı ayarlanır. Boolean türü değer alır.

smtp.Credentials  : Kullanıcı adı ve şifre bilgilerini tutar.

smtp.Send()  : Hazırladığımız maili göndermeye yarar Şimdi bu bilgilerden istifade ederek smtp nesnemizi yapılandıralım.

Kodlar içerisinde anlatımlar mevcuttur;

Şimdi smtp sunucumuzu yapılandırdığımıza göre, bir eposta nesnesi hazırlayıp, inceleyelim.

Eposta nesnemizi oluşturuyoruz;

Şimdi gelelim nesnemizin özelliklerini incelemeye:

eposta.From  : Gönderdğimiz mailde görünecek olan mail adresi ve ismi tutar.

eposta.To  : Alıcı adreslerini tutar, Add()  fonksiyonu ile kullanılır, strin türü değer alır. Eğer birden fazla mail adresi eklenecek ise, adresler arasında virgül kullanılır.

eposta.CC  : Bilgi olarak eklenecek mail adreslerini tutar. Add()  fonksiyonu ile kullanılır, strin türü değer alır. Eğer birden fazla mail adresi eklenecek ise, adresler arasında virgül kullanılır.

eposta.Bcc  : Gizli olarak eklenecek mail adreslerini tutar. Add()  fonksiyonu ile kullanılır, strin türü değer alır. Eğer birden fazla mail adresi eklenecek ise, adresler arasında virgül kullanılır.

eposta.Subject  : Göderilecek e-posta konusunu tutar. String türü değer alır.

eposta.Body  : Göderilecek e-posta gövdesini (içeriğini) tutar. String türü değer alır.

eposta.Attachments  : Gönderilecek epostaya eklenen ek dosyalarını tutar.

Şimdi gelelim kodlama yapısına. Kodlar üzerinde anlatımlar mevcuttur;

C# ile örnek mail gönderme örnek uygulamasına buradan erişebilirsiniz: C# Mail Gönderme Uygulaması 

Yorum Yap