logo
Samet Karaca    17.07.2017    649 Görüntüleme     Yorum
CREATE (oluşturma) komutu yeni bir veritabanı oluşturmak ve varolan veritabanına yeni bir tablo eklemek için kullanılır. Veritabanı Oluşturma İşlemi (CREATE DATABASE) : CREATE komutu ile veritabanı oluşturma işleminde önce CREATE komutu yazılır, ardından DATABASE komutu ile yeni veritabanı oluşturulacağı belirtilir. Ardından ise oluşturulacak olan veritabanı ismi yazılır. Temel Kullanım:
CREATE DATABASE yeni_veritabani
Tablo Oluşturma İşlemi (CREATE TABLE) : Tablo oluşturma işleminde oluşturma komutu olan CREATE yazılır, ardından TABLE komutu ile tablo oluşturulacağı belirtilir. Ve son olarak tablo adı yazılır ve sorgu tamamlanır. Temel Kullanım:
CREATE TABLE tablo_adi()
Tablo adını belirttikten sonra parantezler içerisine tabloda oluşturulacak alanlar ve alanların özellikleri yazılabilir. Örnek olarak öğrenci bilgilerini tutacak olan "ogrenci" adında bir tablo oluşturalım ve tablo içerisinde "id", "isim", "soyisim" ve "bolum" adında alanlar oluşturalım.
CREATE TABLE ogrenci (
id INT(11) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
isim VARCHAR(50) NOT NULL,
soyisim VARCHAR(50) NOT NULL,
bolum VARCHAR(50) 
)
Şimdi yukarıdaki örneği satır satır incelemek gerekirse; "CREATE TABLE ogrenci" komutu ile ogrenci adında bir tablo oluşturacağımızı belirttik. "id INT(11) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY" komut dizisinde "id" kısmı alanımızın ismidir. INT(11) veri türümüzün tam sayı olduğunu ve 11 karakter genişliğinde olacağını belirtiyor. USIGNED kısmı işaretsiz tamsayı olacağını, AUTO_INCREMENT komutu tabloya eklenen her veride "id" değeri otomatik olarak bir artırılacağını, PRIMARY KEY ise benzersiz alan olacağını belirtiyor. "isim VARCHAR(50) NOT NULL" komut dizisinde "isim" adında bir alan olacağını, VARCHAR(50) komutu ile 50 karakter uzunluğunda karakter tipi veri saklanacağını, NOT NULL komutu ile boş veri eklenemeyeceğini belirtiyor. "soyisim VARCHAR(50) NOT NULL" komut dizisinde "soyisim" adında bir alan olacağını, VARCHAR(50) komutu ile 50 karakter uzunluğunda karakter tipi veri saklanacağını, NOT NULL komutu ile boş veri eklenemeyeceğini belirtiyor. "bolum VARCHAR(50)" komutu ile "bolum" adında bir alan olacağını VARCHAR(50) komutu ile 50 karakter uzunluğunda karakter tipi veri saklanacağını belirtiyoruz. Yukarıdaki sorguyu yazıp çalıştırdığımızda aşağıda belirtilen özelliklerde bir tablomuz oluşacaktır: img/dersler/1500291831.png
Ve oluşan tablomuzun görünümü aşağıdaki gibi olacaktır: img/dersler/1500291904.png

  • Yazar : Samet Karaca
  • Ekleme Tarihi : 17.07.2017
  • Görüntülenme : 649
  • Kategorideki diğer Dersleri : SQL
  • Facebook Twitter Google Plus Freelyshout Youtube Web Site
Bu Dersi Beğendiniz mi?

0% YARARLI

KATEGORİLER