logo
Samet Karaca    15.05.2018    132 Görüntüleme     Yorum
PHP programlama dilinde 3 adet mantıksal operatör bulunmaktadır. Bu operatörler AND (VE), OR (VEYA) ve NOT (DEĞİL) operatörleridir. Şimdi dilerseniz bu operatörlerin nasıl ve ne amaçla kullanıldıklarına bakalım. 1- AND (VE) Operatörü : Karşılaştırılan iki ya da daha fazla değerden tümü true (doğru) sonuç veriyorsa, sonucu true (doru) olarak döndüren operatördür.Burada odaklanmamız gereken nokta "VE" bağlacıdır. Şöyle örnek verelim; ortada bir iş olsun ve bu işi yapacak işçiler olsun. Eğer biz diyorsak ki bu işi Ali VE Ahmet yapar diyorsak VE bağlacını kullandığımız için bu işi yalnızca ikisi birlikte çalıştığı zaman yapabilir. İkisinden biri olmasa bu işi tek başına yapamazlar. VE operatörü AND ya da && sembolleri ile gösterilir. Dilerseniz VE operatörünü kodlar üzerinde tekrar inceleyelim.
<?php
$i = true; // $i adında bir değişken oluşturduk ve true değerini atadık
$z = true; // $z adında bir değişken oluşturduk ve true değerini atadık
if($i AND $z){ // Eğer $i ve $z değişkeninin değeri true ise
	echo "sınama doğru"; // Ekrana sınama doğru yazdır
}
?>
Mesela kullanıcı girişi örneği yapalım:
<?php
$kullaniciadi == "kaptan"; // kullanicAdi adında değişken oluşturduk ve kaptan değerini atadık
$parola == "1234"; // parola adında değişken oluşturduk ve 1234 değerini atadık

if($kullaniciadi == "kaptan" && $parola == "4321"){ // Eğer kullanıcı adı kaptan VE parola 4321 ise
	echo "Giriş Başarılı"; // Giriş başarılı yaz
} else { // Değilse
	echo "Giriş Başarısız"; // Giriş Başarısız yaz
}
?>
Yukarıdaki örneğin ekran çıktısıo "Giriş Başarısız" olur. Çünkü kullanıcı adı doğru olmasına rağmen parola yanlış olduğu için VE operatörünün gerekliliklerini karşılamıyor. Çünkü ve operatörü yalnızca tüm girdiler true (doğru) ise true (doğru) çıkış verir. 2- OR (VEYA) Operatörü : OR (VEYA) operatörü girdilerden herhangi biri ya da tamamı true (doğru) ise true (doğru) değer döndürür. Eğer girdilerden tümü false (yanlışsa) false (yanlış) değer döndürür. Yukarıdaki verdiğimiz iş örneğine geri dönelim. Mesela ortada bir iş var ve bu işi Ali VEYA Ahmet yapar diyorsak, VEYA bağlacı kullandığımız için anlıyoruz ki bu işin yapılabilmesi için ikisinden biri olması yeterli. VEYA operatörü OR kelimesiyle ya da || sembolü ile gösterilir. Kullanımı:
<?php
	$i = true;  // $i değişkeni oluşturup true değeri atadık
	$j = false; // $j değişkeni oluşturup false değeri atadık
	if($i || $j){ // eğer $i veya $j doğru ise
		echo "Sınama Doğru"; // ekrana "Sınama Doğru" yaz
	}else{ // Değilse
		echo "Sınama Yanlış"; // Ekrana "Sınama Yanlış" yaz
	}
?>
Yukarıdaki kodumuzun çıktısı "Sınama Doğru" olacaktır. Çünkü if parantezleri içerisine $i VEYA $j doğru ise, yani $i ve $j değişkenlerinden herhangi biri doru ise yazdık. 3- NOT (DEĞİL) Operatörü : NOT (Değil) operatörü şart doğru ise false (yanlış), şart yanlış ise (true) doğru çıkış veren operatördür. yani değişken ya da hesaplama değerinin tersini alıp işleme tabi tutar. "!" (ünlem) işareti ile gösterilir. Örnek olarak bir $i değişkenimiz olsun ve değeri false olsun
<?php
	
	$i = false; // $i değişkenine false değeri ata
	if(!($i == true)){ // eğer $i değişkeni true değilse
		echo "değişken false";	// ekrana değişken false yaz
	}
	
	// ya da
	
	$j = false; // $j değişkenine false değeri ata
	if(!$j){ // eğer $j değişkeni true değilse
		echo "değişken false"; // ekrana değişken false yaz
	}
?>

  • Yazar : Samet Karaca
  • Ekleme Tarihi : 15.05.2018
  • Görüntülenme : 132
  • Kategorideki diğer Dersleri : PHP
  • Facebook Twitter Google Plus Freelyshout Youtube Web Site
Bu Dersi Beğendiniz mi?

0% YARARLI

KATEGORİLER