logo
Samet Karaca    26.05.2017    888 Görüntüleme     Yorum
Aritmatik Operatörler Aritmetik Operatörler iki veya daha fazla değişkeni yada sayıyı matematiksel işleme tabi tutmak için kullanılırlar. 6 adet Aritmetik operatör vardır. Bunlar; 1- = (Atama Operatörü) 2- + (Toplama Operatörü) 3- - (Çıkarma Operatörü) 4- * (Çarpma Operatörü) 5- / (Bölme Operatörü) 6- % (Kalan Operatörü) Bunları teker teker incelemek gerekirse; 1- Atama Operatörü: Atama operatörü (=) bir değişkene bir değeri ya da başka bir değişkeni atamaya yarar. Örnek;


int sayi = 2;
int sayi = sayi1

2- Toplama Operatörü: Toplama operatörü (+) bir değişkeni ya da bir sayıyı, başka bir değişken ya da bir sayı ile toplamak için kullanılır. Örnek;

int sayi = 2;
int sayi1 = 3;

int toplam = sayi + sayi1; // toplam değişkeninin değeri 5 olur
toplam = toplam + 2; // toplam değişkeninin yeni değeri 7 olur
3- Çıkarma Operatörü: Çıkarma operatörü (-) bir değişkeni ya da bir sayıyı başka bir değişken yada sayıdan çıkarmak için kullanılır. Örnek;

int sayi = 5;
int sayi1 = 3;
int kalan = 0;

kalan = sayi - sayi1; // kalan değişkeninin değeri 2 olur
kalan = kalan - 1; // kalan değişkeninin yeni değeri 1 olur
4- Çarpma Operatörü: Çarpma operatörü (*) bir değişkeni ya da sayıyı başka bir değişken ya da sayı ile çarpmak için kullanılır. Örnek;

int sayi = 5;
int sayi1 = 3;
int sınuc = 0;

sonuc = sayi * sayi1; // sonuç değişkeninin değeri 15 olur
sonuc = sonuç * 3; // sonuç değişkeninin yeni değeri 45 olur
5- Bölme Operatörü: Bölme operatörü (/) bir değişkeni ya da sayıyı, başka bir değişkene ya da sayıya bölmek için kullanılır. Örnek;

int sayi = 24;
int sayi1 = 3;
int sonuc = 0;

sonuc = sayi / sayi1; // sonuç değişkeninin değeri 8 olur
sonuc = sonuç / 2; // sonuç değişkeninin yeni değeri 4 olur
6- Mod (Kalan) Operatörü: Kalan operatörü (%) bir değişkenin ya da sayının, başka bir değişkene yada sayıya tam sayı şeklinde bölünmesinden sonra kalanını almak için kullanılır.

int sayi = 8;
int sayi1 = 3;
int sonuc = 0;

sonuc = sayi % sayi1; // sonuç değişkeninin değeri 2 olur
sonuc = sonuç % 2; // sonuç değişkeninin yeni değeri 0 olur

Mantıksal Operatörler Arduino programlamada bazı sorgularda mantıksal sınamaya ihtiyaç duyarız. Bu mantıksal sınamalardan TRUE ya da FALSE olarak iki adet sonuç döner. Bizde bu sonuca göre yapılacak ya da yapılmayacak işlemlere karar veririz. Daha çok karar yapılarında karşılaştırma operatörleri ile birlikte kullanılır. Üç adet mantıksal operarör vardır. 1- && (VE) Operatörü: Ancak iki durumda doğru ise TRUE (doğru) sonuç döndürür. Diğer durumlarda FALSE (yanlış) değer döndürür. Örnek olarak Arduino 3 ve 4 dijital pinine bağlı butonların her ikisine birden basınca 5 numaralı pindeki ledi yakan uygulamamızın kodlarını yazalım:
void setup() {
 pinMode(3, INPUT); // 3 numaralı dijital pin giriş
 pinMode(4, INPUT); // 4 numaralı dijital pin giriş
 pinMode(5, OUTPUT); // 5 numaralı dijital pin çıkış
}

void loop() {
 bool buton1 = digitalRead(3); // 3 numaralı girişi oku ve buton1 değişkenine aktar
 bool buton2 = digitalRead(4); // 4 numaralı girişi oku ve buton2 değişkenine aktar
 if (buton1 == 1 && buton2 == 1) { // eğer buton1 VE buton2 değeri 1 ise 
  digitalWrite(5, HIGH); // 5 numaralı dijital çıkışı 1 yap
 } else { // değilse
  digitalWrite(5, LOW); // 5 numaralı dijital çıkışı 0 yap
 }
}
2- || (VEYA) Operatörü: İki durumdan herhangi biri ya da her ikiside doğru ise TRUE (doğru) sonuç döndürür. Diğer durumlarda FALSE (yanlış) değer döndürür. Örnek olarak Arduino 3 ve 4 dijital pinine bağlı butonların herhangi birine ya da ikisine birden basınca 5 numaralı pindeki ledi yakan uygulamamızın kodlarını yazalım:
void setup() {
 pinMode(3, INPUT); // 3 numaralı dijital pin giriş
 pinMode(4, INPUT); // 4 numaralı dijital pin giriş
 pinMode(5, OUTPUT); // 5 numaralı dijital pin çıkış
}

void loop() {
 bool buton1 = digitalRead(3); // 3 numaralı girişi oku ve buton1 değişkenine aktar
 bool buton2 = digitalRead(4); // 4 numaralı girişi oku ve buton2 değişkenine aktar
 if (buton1 == 1 || buton2 == 1) { // eğer buton1 VEYA buton2 değeri 1 ise 
  digitalWrite(5, HIGH); // 5 numaralı dijital çıkışı 1 yap
 } else { // değilse
  digitalWrite(5, LOW); // 5 numaralı dijital çıkışı 0 yap
 }
}
3- ! (DEĞİL) Operatörü: Değişkenin değerini terslemek için kullanılır. Eğer değer TRUE (doğru) ise FALSE (yanlış) , eğer değer FALSE (yanlış) ise TRUE (doğru) değer döndürür. Örnek olarak Arduino 4 nolu dijital pinine bağlı butona basınca 5 numaralı pindeki ledi söndüren, bırakınca ise 5 numaralı pindeki ledi yakan uygulamamızın kodlarını yazalım:
void setup() {
 pinMode(4, INPUT); // 4 numaralı dijital pin giriş
 pinMode(5, OUTPUT); // 5 numaralı dijital pin çıkış
}

void loop() {
 bool buton = digitalRead(4); // 4 numaralı girişi oku ve buton değişkenine aktar
 if (!buton) { // eğer butona basılı değilse
  digitalWrite(5, HIGH); // 5 numaralı dijital çıkışı 1 yap
 } else { // eğer butona basılı ise
  digitalWrite(5, LOW); // 5 numaralı dijital çıkışı 0 yap
 }
}

 • Yazar : Samet Karaca
 • Ekleme Tarihi : 26.05.2017
 • Görüntülenme : 888
 • Kategorideki diğer Dersleri : Arduino
 • Facebook Twitter Google Plus Freelyshout Youtube Web Site
Bu Dersi Beğendiniz mi?

0% YARARLI

KATEGORİLER