logo
SQL Nedir
SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili olarak bilinen, standart veritabanı sorgulama dilidir. SQL sorgu dilini MS Access, MS SQL, MySQL, SQLite gibi veritabanlatrında sorgulama işlemleri yapıldığı gibi, programlama dilleri içerisinde sorgular yapmak için kullanılabilir. SQL örnek sorgusu aşağıdaki gibidir;
SELECT * FROM kullanici WHERE id=15
Birden çok verinin kayıt edilmesi konusunda oluşabilecek karmaşıklıkları ve veriye erişim konusunda doğabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla veritabanı sistemleri geliştirilmiştir. Veritabanında veriler tablolar halinde saklanır, tablolar ise satır ve sütunlardan oluşur. Sütunlar (Alanlar) verilerin Tip, Uzunluk ve Özniteliklerinin tutulduğu başlıklar, satırlar ise verilerin içeriğinin tutulduğu kısımlar olarak nitelendirebiliriz. Örnek veritabanı tablosu aşağıdaki gibidir;
Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere veritabanı tablosunu oluşturan sütunlar (alanlar) verilerin niteliklerinin, satırlar ise her öğrenciye ait bilgilerin tutulduğu kısımdır. Derslerimiz ilerledikçe veritabanı mantığının matematikteki kümelere benzediğini göreceksiniz. İşte sık kullanılan temel SQL komutları; CREATE: Veritabanı ya da tablo oluşturma komutu ALTER: Tablo güncelleme komutu DROP: Tablo silme komutu SELECT : Veri seçme komutu UPDATE: Veri güncelleme komutu DELETE: Veri silme komutu WHERE: Şart komutudur ORDER BY: Sıralama komutu LIKE: Arama komutudur Yukarıdaki komutları ve daha fazlasını, açıklamaları ve kullanım şekilleri ile birlikte sonraki derslerimizde teker teker inceleyeceğiz.
  • Yazar Samet Karaca
  • Son Ders Ekleme Tarihi 12.10.2016
  • Görüntülenme 588
  • Kategorideki diğer Dersleri SQL
  • Facebook Twitter Google Plus Freelyshout Youtube Web Site

0% YARARLI

KATEGORİLER