logo
Samet Karaca    15.10.2017    626 Görüntüleme     Yorum
Kontrol yapıları belli şartları kontrol ederek şartların sağlanması durumunda belli kod bloglarını çalıştıran ya da sağlanmaması durumunda ise başka kod bloglarını çalıştıran yapılardır. Kontrol yapıları genellikle karşılaştıma operatörleriyle birlikte kullanılırlar ve sonucun doğru mu yoksa yanlış mı döndüğüne bakarlar. PHP dilinde iki adet kontrol yapısı vardır. Bunlar; 1- İf - Else deyimi 2- Switch - Case deyimi. 1- İf - Else Yapısı : İf-Else yapısı yani Türkçe tercümesi ile Eğer-Değilse yapısında if komutu ile yapı başlar if sorgusundan hemen sonra karşılaştırma ve mantıksal operatörler ile sınama yapılır ve sınamadan sonra değer TRUE yani doğru dönerse if sorfusundan sonra yazılan kod bloğu çalışır. ardından else komutu gelir. Eğer değer FALSE dönerse, else parantezi içerisinde yazılı kodlar çalışır. Örnek Kod:

<?php 
$sayi1 = 1; // sayı1 adında değişken oluştur ve 1 değerini ata
$sayi2 = 2; // sayi2 adında değişken oluştur ve 2 değerini ata

if( $sayi1 < $sayi2 ){ // sayi1, sayi2'den küçük mü?
  echo "Sınama Doğru"; // sayi1, sayi2'den küçük ise ekrana "Sınama Doğru" yaz
} else { // Değilse yani sayi1, sayi2'den küçük değilse
  echo "Sınama Yanlış"; // ekrana "Sınama Yanlış" yaz
}
?>
Yukarıdaki yapımızda sayi1 değişkenine atadığımız değer sayi2 değişkenine atadığımız değerden küçük olduğu için, ekrana "Sınama Doğru" yazılacaktır. birde "else if" komutumuz var. Bu komutla surguyu daha da genişletebiliriz.

<?php 
$sayi2 = 2; // sayi2 adında değişken oluştur ve 2 değerini ata
$sayi3 = 3; // sayi3 adında değişken oluştur ve 3 değerini ata

if($sayi2 == $sayi3){ // eğer sayi2 ve sayi3 birbirine eşit ise
  echo "sayi2, sayi3 ye eşittir"; // ekrana sayı2, sayi3 e eşittir yaz
} else if ($sayi2 < $sayi3) { // değilse, sayi2, sayi3 den küçükse
  echo "sayı2, sayi3 e küçüktür"; // ekrana sayı2, sayi3 den küçüktür yaz
} else { // yukarıdakilerin hiç biri değilse
  echo "sayi2, sayi3 den büyüktür"; // ekrana sayı2, sayi3 den büyüktür yaz
}
?>
Switch - Case Yapısı : switch - case yapısı switch alanında belirtilen değişken değerini her bir case yapısındaki koşul ile karşılaştırır. karşılaştırma sonucunda eşitlik sağlanan case alanındaki kod çalıştırılır ve karşılaştırma break komutuyla sona erer. Eğer case değerlerinde eşitlik sağlanmamışsa, default kapsamındaki kodlar çalıştırılır. Örnek Kod:
<?php
$x = 5;

switch($x){ // switch komutu ile kontrol başlar
  case 1: // $x değişkeni değeri 1 mi evet ise alt satırdaki kod çalışır, değilse bir sonraki case yapısına geçer
   echo "x değeri 1 e eşittir"; // ekrana "x değeri 1 e eşittir" yaz
   break; // sorgudan çık
  case 2: // $x değişkeni değeri 2 mi evet ise alt satırdaki kod çalışır, değilse bir sonraki case yapısına geçer
   echo "x değeri 2 ye eşittir"; // ekrana "x değeri 2 ye eşittir" yaz
   break; // sorgudan çık
  case 3: // $x değişkeni değeri 3 mü evet ise alt satırdaki kod çalışır, değilse bir sonraki case yapısına geçer
   echo "x değeri 3 e eşittir"; // ekrana "x değeri 3 e eşittir" yaz
   break; // sorgudan çık
  case 4: // $x değişkeni değeri 4 mü evet ise alt satırdaki kod çalışır, değilse bir sonraki case yapısına geçer
   echo "x değeri 4 e eşittir"; // ekrana "x değeri 4 e eşittir" yaz
   break; // sorgudan çık
  case 5: // $x değişkeni değeri 5 mi evet ise alt satırdaki kod çalışır, değilse bir sonraki case yapısına geçer
   echo "x değeri 5 e eşittir"; // ekrana "x değeri 5 e eşittir" yaz
   break; // sorgudan çık
  default: // Eğer yukarıdaki case yapılarında eşitlik sağlanamadıysa alt satırdaki kod çalışır
   echo "x değeri 1 ile 5 arasında değildir"; // ekrana "x değeri 1 ile 5 arasında değildir" yaz
}
?>
Evet arkadaşlar bu dersimizde PHP kontrol yapılarını ele aldık, sizden olumlu ya da olumsuz yorum yapmanızı rica ediyorum. En basitinden aşağıdaki beğendim ya da beğenmedim butonunu tıklayarak geri bildirim gönderebilirsiniz.
 • Yazar : Samet Karaca
 • Ekleme Tarihi : 15.10.2017
 • Görüntülenme : 626
 • Kategorideki diğer Dersleri : PHP
 • Facebook Twitter Google Plus Freelyshout Youtube Web Site
Bu Dersi Beğendiniz mi?

0% YARARLI

KATEGORİLER