logo
Samet Karaca    16.05.2017    904 Görüntüleme     Yorum
Karşılaştırma Operatörleri İki değişkeni ya da değeri birbiri ile karşılaştırmak için kullanılır. True (doğru) ve False (yanlış) olmak üzere iki farklı değer döndürür. 6 adet karşılaştırma operatörü vardır. Bunlar; 1- == (Eşittir Operatörü) 2- != (Eşit Değildir Operatörü) 3- < (Küçüktür Operatörü) 4- > (Büyüktür Operatörü) 5- <= (Küçük ya da Eşittir Operatörü) 6- >= (Büyük ya da Eşittir Operatörü) 1- Eşittir (==) Operatörü : Eşittir operatörü yalnızca operatörün iki tarafındaki değer eşit ise True (doğru) değer döndürür. Diğer durumlarda False (yanlış) değeri döndürür. Örnek;
<?php

$sayi1 = 2;
$sayi2 = 2;
$sayi3 = 3;

$sonuc = $sayi1 == $sayi2; // sonuc değişkeninin değeri true (doğru) olur çünkü sayi1 ve sayi2 değişkeninin değeri aynıdır
$sonuc = $sayi1 == $sayi3; // sonuc değişkeninin değeri false (yanlış) olur çünkü sayi1 ve sayi3 değişkeninin değeri farklıdır
$sonuc = $sayi2 == 4; // sonuc değişkeninin değeri false (yanlış) olur çünkü sayi2 değişkeninin değeri 4 değildir
$sonuc = $sayi3 == 3; // sonuc değişkeninin değeri true (doğru) olur çünkü sayi3 değişkeninin değeri 3 tür

?>
2- Eşit Değildir (!=) Operatörü : Eşit değildir operatörü yalnızca operatörün iki tarafındaki değer birbirinden farklı ise true (doğru) sonuç döndürür. Örnek;
<?php

$sayi1 = 1;
$sayi2 = 2;
$sayi3 = 1;
$metin = "yazi";

$sonuc = $sayi1 != $sayi2; // sonuc değişkeninin değeri true (doğru) olur çünkü sayi1 ve sayi2 değişkeninin değeri birbirinden farklıdır
$sonuc = $sayi1 != $sayi3; // sonuc değişkeninin değeri false (yanlış) olur çünkü sayi1 ve sayi3 değişkenlerinin değerileri 1 dir
$sonuc = $sayi2 != 2; // sonuc değişkeninin değeri false (yanlış) olur çünkü sayi2 değişkeninin değeri 2 den farklı değildir
$sonuc = $metin != "merhaba"; // sonuc değişkeninin değeri true (doğru) olur
$sonuc = $metin != "yazi"; // sonuc değişkeninin değeri false (yanlış) olur

?>
3- Küçüktür (<) Operatörü : Küçüktür operatörü operatörün solundaki değer sağındaki değerden küçük ise true (doğru) sonuç verir. Örnek;
<?php

$sayi1 = 1;
$sayi2 = 2;
$sayi3 = 1;

$sonuc = $sayi1 < $sayi2; // sonuc değişkeninin değeri true (doğru) olur çünkü sayi1 değişkeni değeri sayi2 değişkeninin değerinden küçüktür
$sonuc = $sayi1 < $sayi3; // sonuc değişkeninin değeri false (yanlış) olur çünkü sayi1 ve sayi3 değişkenlerinin değerleri birbirine eşittir
$sonuc = $sayi2 < 1; // sonuc değişkeninin değeri false (yanlış) olur çünkü sayi2 değişkeninin değeri 1 den büyüktür

?>
4- Büyüktür (>) Operatörü : Büyüktür operatörü, operatörün solundaki değer, sağındaki değerden büyük ise true (doğru) sonuç verir. Örnek;
<?php

$sayi1 = 2;
$sayi2 = 1;
$sayi3 = 1;

$sonuc = $sayi1 > $sayi2; // sonuc değişkeninin değeri true (doğru) olur çünkü sayi1 değişkeni değeri sayi2 değişkeninin değerinden büyüktür
$sonuc = $sayi2 > $sayi3; // sonuc değişkeninin değeri false (yanlış) olur çünkü sayi2 ve sayi3 değişkenlerinin değerleri birbirine eşittir
$sonuc = $sayi3 > 5; // sonuc değişkeninin değeri false (yanlış) olur çünkü sayi3 değişkeninin değeri 5 ten küçüktür

?>
5- Küçük ya da Eşittir (<=) Operatörü : Küçük ya da Eşittir operatörü, operatörün solundaki değer sağındaki değerden küçük ya da operatörün solundaki değer ve sağındaki değer birbirine eşit ise true (doğru) sonuç veriri.
<?php

$sayi1 = 2;
$sayi2 = 2;
$sayi3 = 1;
$sayi4 = 4;

$sonuc = $sayi1 <= $sayi2; // sonuc değişkeninin değeri true (doğru) olur çünkü sayi1 değişkeni değeri ile sayi2 değişkeninin değeri birbirine eşittir
$sonuc = $sayi3 <= $sayi2; // sonuc değişkeninin değeri true (doğru) olur çünkü sayi3 değişkeni değeri, sayi2 değişkeninin değerinden küçüktür
$sonuc = $sayi4 <= $sayi3; // sonuc değişkeninin değeri false (yanlış) olur çünkü sayi4 değişkeninin değeri sayi3 değişkeninin değerinden büyüktür

?>
6- Büyük ya da Eşittir (>=) Operatörü : Büyük ya da Eşittir operatörü, operatörün solundaki değer sağındaki değerden büyük ya da operatörün solundaki değer ve sağındaki değer birbirine eşit ise true (doğru) sonuç veriri.
<?php

$sayi1 = 2;
$sayi2 = 2;
$sayi3 = 3;
$sayi4 = 1;

$sonuc = $sayi1 >= $sayi2; // sonuc değişkeninin değeri true (doğru) olur çünkü sayi1 değişkeni değeri ile sayi2 değişkeninin değeri birbirine eşittir
$sonuc = $sayi3 >= $sayi2; // sonuc değişkeninin değeri true (doğru) olur çünkü sayi3 değişkeni değeri, sayi2 değişkeninin değerinden büyüktür
$sonuc = $sayi4 >= $sayi3; // sonuc değişkeninin değeri false (yanlış) olur çünkü sayi4 değişkeninin değeri sayi3 değişkeninin değerinden küçüktür

?>

  • Yazar : Samet Karaca
  • Ekleme Tarihi : 16.05.2017
  • Görüntülenme : 904
  • Kategorideki diğer Dersleri : PHP
  • Facebook Twitter Google Plus Freelyshout Youtube Web Site
Bu Dersi Beğendiniz mi?

0% YARARLI

KATEGORİLER