logo
Samet Karaca    16.05.2017    1020 Görüntüleme     Yorum
PHP programlama dilinde bir takım şartları, temel matematiksel ve mantıksal işlemleri kontrol etmek için operatörler bulunmaktadır. Bu operatörler sayesinde dört işlem, karşılaştırma ve mantıksal işlemleri kolayca yerine getiririz. Programlama hayatımızda sıkça kullanacağımız bu operatörler şunlardır; 1- Aritmetik Operatörler 2- Karşılaştırma Operatörleri 3- Mantıksal Operatörler Aritmetik Operatörler Aritmetik Operatörler iki değişken yada sayıyı matematiksel işleme tabi tutmak için kullanılırlar. 6 adet Aritmetik operatör vardır. Bunlar; 1- = (Atama Operatörü) 2- + (Toplama Operatörü) 3- - (Çıkarma Operatörü) 4- * (Çarpma Operatörü) 5- / (Bölme Operatörü) 6- % (Kalan Operatörü) Bunları teker teker incelemek gerekirse; 1- Atama Operatörü: Atama operatörü (=) bir değişkene bir değeri ya da başka bir değişkeni atamaya yarar. Örnek;
<?php

$sayi = 2;
$sayi = $sayi1

?>
2- Toplama Operatörü: Toplama operatörü (+) bir değişkeni ya da bir sayıyı, başka bir değişken ya da bir sayı ile toplamak için kullanılır. Örnek;
<?php
$sayi = 2;
$sayi1 = 3;

$toplam = $sayi + $sayi1; // toplam değişkeninin değeri 5 olur
$toplam = $toplam + 2; // toplam değişkeninin yeni değeri 7 olur
?>
3- Çıkarma Operatörü: Çıkarma operatörü (-) bir değişkeni ya da bir sayıyı başka bir değişken yada sayıdan çıkarmak için kullanılır. Örnek;
<?php
$sayi = 5;
$sayi1 = 3;

$kalan = $sayi - $sayi1; // kalan değişkeninin değeri 2 olur
$kalan = $kalan - 1; // kalan değişkeninin yeni değeri 1 olur
?>
4- Çarpma Operatörü: Çarpma operatörü (*) bir değişkeni ya da sayıyı başka bir değişken ya da sayı ile çarpmak için kullanılır. Örnek;
<?php
$sayi = 5;
$sayi1 = 3;

$sonuc = $sayi * $sayi1; // sonuç değişkeninin değeri 15 olur
$sonuc = $sonuç * 3; // sonuç değişkeninin yeni değeri 45 olur
?>
5- Bölme Operatörü: Bölme operatörü (/) bir değişkeni ya da sayıyı, başka bir değişkene ya da sayıya bölmek için kullanılır. Örnek;
<?php
$sayi = 24;
$sayi1 = 3;

$sonuc = $sayi / $sayi1; // sonuç değişkeninin değeri 8 olur
$sonuc = $sonuç / 2; //  sonuç değişkeninin yeni değeri 4 olur
?>
6- Mod (Kalan) Operatörü: Kalan operatörü (%) bir değişkenin ya da sayının, başka bir değişkene yada sayıya tam sayı şeklinde bölünmesinden sonra kalanını almak için kullanılır.
<?php
$sayi = 8;
$sayi1 = 3;

$sonuc = $sayi % $sayi1; // sonuç değişkeninin değeri 2 olur
$sonuc = $sonuç % 2; //  sonuç değişkeninin yeni değeri 0 olur
?>

  • Yazar : Samet Karaca
  • Ekleme Tarihi : 16.05.2017
  • Görüntülenme : 1,020
  • Kategorideki diğer Dersleri : PHP
  • Facebook Twitter Google Plus Freelyshout Youtube Web Site
Bu Dersi Beğendiniz mi?

0% YARARLI

KATEGORİLER