logo
Samet Karaca    14.05.2017    824 Görüntüleme     Yorum
Karşılaştırma Operatörleri iki değeri karşılaştırıp dönen sonuca göre işlem yapmak için kullanılırlar. Bu operatörleri kontrol yapıları ve döngülerde sık sık kullanacağız. 6 adet karşılaştırma operatörü vardır. Bunlar; 1- == (Eşittir) 2- != (Eşit değildir) 3- < (Küçüktür) 4- > (Büyüktür) 5- <= (Küçük ya da eşittir) 6- >= (Büyük ya da eşittir) 1 - Eşittir "==" : Operatörün solundaki değerin sağındaki değer ile eşit olması durumunda TRUE (doğru) değeri döndürür.
3 == 3; // true (doğru)
3 == 2; // false (yanlış) 3, 2'den büyüktür
2 - Eşit Değildir "!=" : Operatörün solundaki değerin sağındaki değer ile eşit olmaması durumunda TRUE (doğru) değeri döndürür.
3 != 5; // true (doğru)
3 != 3; // false (yanlış) 3 ile 3 birbirine eşittir
3 - Küçüktür "<" : Operatörün solundaki değerin sağındaki değerden küçük olması durumunda TRUE (doğru) değeri döndürür.
1 < 3; // true (doğru)
4 < 3; // false (yanlış) 4, 3'ten büyüktür
3 < 3; // false (yanlış) 3, 3'e eşittir
4 - Büyüktür ">" : Operatörün solundaki değerin sağındaki değerden büyük olması durumunda TRUE (doğru) değeri döndürür.
4 > 3; // true (doğru)
3 > 4; // false (yanlış) 4, 3'ten büyüktür
3 > 3; // false (yanlış) 3, 3'e eşittir
5 - Küçük ya da Eşittir "<=" : Operatörün solundaki değerin sağındaki değerden küçük ya da sağındaki değere eşit olması durumunda TRUE (doğru) değeri döndürür.
3 <= 3; // true (doğru)
2 <= 3; // true (doğru)
4 <= 3; // false (yanlış) 4, 3'ten büyüktür
6 - Büyük ya da Eşittir ">=" : Operatörün solundaki değerin sağındaki değerden büyük ya da sağındaki değere eşit olması durumunda TRUE (doğru) değeri döndürür.
3 >= 3; // true (doğru)
4 >= 3; // true (doğru)
3 >= 4; // false (yanlış) 4, 3'ten büyüktür

  • Yazar : Samet Karaca
  • Ekleme Tarihi : 14.05.2017
  • Görüntülenme : 824
  • Kategorideki diğer Dersleri : Arduino
  • Facebook Twitter Google Plus Freelyshout Youtube Web Site
Bu Dersi Beğendiniz mi?

0% YARARLI

KATEGORİLER