logo
Samet Karaca    13.05.2017    618 Görüntüleme     Yorum
delay() : Delay fonksiyonu programımızın fonksiyonu kullandığımız satırında belirlediğimiz süre kadar bekletmemizi sağlar. delay(); şeklinde kullanılır. Parantezler içine ilgili satırda ne kadar bekletme yapacağımızın milisaniye cinsinden değeri yazılır. Örnek Kullanım:
delay(1000); // 1000 milisaniye (1 saniye) beklet
Delay 10 milisaniyeden daha uzun süreler için bekletme önerilmez. delayMicrosecond() : delayMicrosecond(); şeklinde kullanlır. Mikrosaniye cinsinden bekletme için kullanılır. Parantezler içerisine bekletmenin yapılacağı süre mikrosaniye cinsinden girilir. 1000 mikrosaniye üzerindeki değerler için delay() fonksiyonu önerilir. Örnek kullanım:
delayMicrosecond(500); // 500 mikrosaniye bekletme yaptırdık
delay() ve delayMicrosecond() fonksiyonu kullanıldığında bekletme anında döngü durur. Kesmeler çalışmaya devam eder. RX pini çıkışı kaydedilir ve PWM çıkış çalışmaya devam eder ve dijital çıkışlar durumunu korur. Şimdi bir adım daha ileri gidip bir önceki projemizde yaptığımız led yakma uygulamamızı geliştirerek led yakıp söndürme şeklinde yapalım. Kodlarımız:
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT); // Arduino 2 numaralı pinini çıkış olarak ayarla
}

void loop() {
  digitalWrite(2, HIGH); // Arduino 2 numaralı pinini lojik 1 (+5v) yap
  delay(1000); // 1000 milisaniye (1 saniye)bekletme uygula
  digitalWrite(2, LOW); // Arduino 2 numaralı pinini lojik 0 (+0v) yap
  delay(1000); // 1000 milisaniye (1 saniye)bekletme uygula
}
Devre şemamız: img/dersler/1492656359.png

ek
Led_Yakip_Sondurme.zip
  • Yazar : Samet Karaca
  • Ekleme Tarihi : 13.05.2017
  • Görüntülenme : 618
  • Kategorideki diğer Dersleri : Arduino
  • Facebook Twitter Google Plus Freelyshout Youtube Web Site
Bu Dersi Beğendiniz mi?

0% YARARLI

KATEGORİLER