logo
Değiştirme (ALTER) Komutu
Alter komutu veritabanında bulunan herhangi bir tablonun ya da alanın adını, alanların özniteliklerini değiştirmek ve varolan bir tabloya yeni alanlar eklemek için kullanılır. Tabloyu Yeniden Adlandırma : Daha önce oluşturulmuşbir tabloyu yeniden adlandırmak için "ALTER TABLE" komut dizisi ile birlikte "RENAME" komutu kullanılır. Örnek olarak "ogrenci" tablomuzun ismini "ogrenciler" olarak değiştirelim;
ALTER TABLE ogrenci RENAME ogrenciler;
Tabloya Yeni Alan Ekleme : Daha önce oluşturduğumuz bir tabloya yeni bir alan eklemek için "ALTER TABLE" komut dizesi ile birlikte "ADD" komutu kullanılır. Yeni eklenecek alan adı yazıldıktan sonra hemen devamına alanın öznitelikleri yazılır. Örnek olarak "ogrenciler" tablomuza öğrencilerin sınıf numarasını tutmak için "sinif" adında intiger tipinde bir alan ekleyelim;

// Sadece bir alan eklemek için
ALTER TABLE ogrenciler ADD sinif INT(2); 

//Birden fazla alan eklemek için
ALTER TABLE ogrenciler ADD (sinif INT(2), fakulte VARCHAR(50), kayit_tarihi DATE); 
Tablodaki Alanların Özniteliklerini Değiştirme : Bir tabloda daha önce oluşturulmuş alanların özniteliklerini değiştirmek için "ALTER TABLE" komut dizesi ile birlikte "MODIFY" komutu kullanılır. Örnek olarak "ogrenciler" tablomuzdaki integer tipindeki "sinif" alanını string (metin) türüne dönüştürelim ve karakter uzunluğunu 3 yapalım;
ALTER TABLE ogrenciler MODIFY sinif VARCHAR(3);
Tablodaki Alanı Silme : Daha önce oluşturulmuş tablodaki bir alanı silmek için "ALTER TABLE" komut dizesi ile birlikte "DROP COLUMN" komutu kullanılır. Örnek olarak "ogrenciler" adındaki tablomuzdan "fakulte" adlı alanı silelim;
ALTER TABLE ogrenciler DROP COLUMN fakulte;

// Birden fazla alanı silmek için
ALTER TABLE ogrenciler DROP COLUMN fakulte, DROP COLUMN sinif, DROP COLUMN kayit_tarihi;

  • Yazar Samet Karaca
  • Son Ders Ekleme Tarihi 19.07.2017
  • Görüntülenme 304
  • Kategorideki diğer Dersleri SQL
  • Facebook Twitter Google Plus Freelyshout Youtube Web Site

0% YARARLI

KATEGORİLER