logo
Samet Karaca    23.04.2017    1078 Görüntüleme     Yorum
PHP dilinde 4 temel veri tipi vardır. Bunlar; 1- Boolean 2- Integer 3- Float (Double) 3- String 1- Boolean : Boolean veri tipi TRUE ve FALSE olmak üzere iki adet değeri hafızasında tutabilmektedir. Boolean türünden değişken tanımlama ve değer atama:

<?php
$sonuc = TRUE;
$sonuc2 = FALSE;
?>
2- Integer : İnteger veri tipi sayısal olarak tam sayı türünden verileri hafızasında tutabilmektedir. İnteger türünden değişken tanımlama ve değer atama:

<?php
$sayi = 12;
?>
Görüldüğü gibi değişken türünü belirtmeden değişken adı yazdık. 3- Float : Float veri tipi ondalıklı tip sayısal verileri hafızada tutmak için kullanılır. Float türünden değişken tanımlama ve değer atama:

<?php
$pi = 3.14;
?>
Burada dikkat edilecek husus ondalıklı kısmın nokta ile ayrılmasıdır. 4- String : String veri tipi ise metin içerikli verileri hafızada tutar. String türünde değişken tanımlama ve değer atama:

<?php
$metin = "Merhaba Dünya"; // Değer çift tırnak içerisinde ya da
$metin = 'Merhaba Dünya'; // Değer tek tırnak içerisinde yazılır
?>
Yukarıdaki kodda da görüldüğü üzere string türünden değişkene değer atarken değer tek ya da çift tırnak içerisinde yazılır. Bu iki string değişken arasında bir fark vardır. O fark ise çift tırnak arasında yazılan string değişkende tırnaklar içerisinde başka değişkenler kullanılabilir. Ancak tek tırnak içerisinde yazılan değişkenlerde tırnaklar içerisinde değişken kullanılmaz. Örnek;

<?php
$metin = "dünya";

$metin2 = "merhaba $metin"; // çıktı "merhaba dünya" olur
$metin3 = 'merhaba $metin';  // çıktı "merhaba $metin" olur.
?>
Değişken tanımlamada dikkat edilmesi gereken hususlar: 1 - Değişken adı rakam ile başlayamaz ancak içerisinde rakam kullanılabilir.

<?php
$2bolum; // Yanlış kullanım, çünkü değişken adı rakam ile başlıyor.
$bolum2; // doğru kullanım
$kitap2bolum // doğru kullanım
?>
2- Değişken tanımlarken alt tire haricinde özel karakter kullanılmaz. Değişkenler bir harf ya da alt tire ile başlar.

<?php
$asal-sayi; // Yanlış kullanım. Değişken adı içerisinde özel karakter var
$_asalsayi; // Doğru kullanım
$asal_sayi; // Doğru kullanım
?>
3- Değişken isimleri büyük-küçük harf duyarlıdır.

<?php
$metin; // tüm harfler küçük
$metiN; // son harfi büyük olduğu için bu değiken yukarıdakinden farklıdır.
?>

  • Yazar : Samet Karaca
  • Ekleme Tarihi : 23.04.2017
  • Görüntülenme : 1,078
  • Kategorideki diğer Dersleri : PHP
  • Facebook Twitter Google Plus Freelyshout Youtube Web Site
Bu Dersi Beğendiniz mi?

0% YARARLI

KATEGORİLER