logo
Değişkenler ve Veri Tipleri
Değişkenler arduino hafızasında saklamak istediğimiz verileri tutmak için kullanılırlar. Örnek olarak arduinoyu bir dolap olarak düşünelim. Dolap içerisinde farklı şeyler saklayacağız. Bu dolabın rafları bizim ram belleğimiz olsun. Örneğin kum saklamak istersek bu kumu dolabın rafına öylece boşaltamayız. Öncelikle onu tutabilecek bir kaba ihtiyaç duyarız bu kabımız bizim değişkenimizdir. Veri tipleri ise değişkenin içerisinde tutulabilecek malzeme tipimizdir. Örneğin kumu bez torba ile saklayabiliriz ancak aynı bez torbada su saklayamayız. Çünkü bez torba suyu tutmayacaktır. Bunun için plastik ya da cam şişeye ihtiyacımız var. Tabi her değişken tanımlarken o değişkene de bir isim vermeliyiz, yani dolaba koyduğumuz her kabın üzerine bir etiket yapıştırarak içinde ne olduğunu belirtmek gibi. Her maddenin bir boyutu olduğu gibi her değişkenin birde veri tutma kapasitesi var. Değişken tanımlamak 3 adımdan oluşur. Bunlar; 1- Değişken türünü belirtmek 2- Değişken adını belirtmek 3- Değişkene değer atamak. Değişken tanımlama işlemi aşağıdaki gibi yapılır.
Değişken tanımladıktan sonra hemen değer atama zorunluluğumuz yok. Değişkene çalışma zamanında da değer atayabiliriz. Her şeyde olduğu gibi değişken tanımlamanın da bazı kuralları vardır. Bunlar; 1- Değişken adı sayı ile başlamaz ancak sayı içerebilir 2- Değişken adları Türkçe karakter içermez, 3- Değişken adları özel karakter içermez, 4- Değişken adları alt tire ile başlamaz ancak alt tire içerebilir, 5- Değişken adları boşluk içermez. İşte arduino programlarken kullanacağımız değişkenler ve tutabildiği veri tipleri: 1- boolean : Boolean değişken tipimiz 1 bitlik veri saklama kapasitesine sahip. Bu veri 1 veya 0 olabileceği gibi True (Doğru) veya False (Yanlış) olabilir. Örnek Kullanım:
boolean sayi = true;
boolean sayi1 = false;

//ya da

boolean sayi = 1;
boolean sayi1 = 0;
2- char : Karakter türü değişken tipidir. Bir byte yani 8 bitlik unicode karakter tipinde veri saklar. İşaretli -127 ve 127 arasında, işaretsiz 0 ve 255 arasında sayı tutabilir. Örnek Kullanım:
char karakter = 'a';
char karakter2 = 'B';
char karakter3 = 99;
3- byte : Sayı türü değişken tipidir. Bir byte yani 8 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 255 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. Örnek Kullanım:
byte sayi = 0;
byte sayi2 = 128;
byte sayi3 = 255;
4- int : Sayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretli tam sayı türünden verileri tutabilir. -32,768 ile 32,767 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. Örnek Kullanım:
int sayi = 0;
int sayi2 = -15780;
int sayi3 = 65535;
5- usigned int : Sayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 65535 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. Örnek Kullanım:
usigned int sayi = 0;
usigned int sayi2 = 15780;
usigned int sayi3 = 65535;
6- word : Sayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 65535 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. Örnek Kullanım:
word sayi = 0;
word sayi2 = -15780;
word sayi3 = 65535;
7- long : Sayı türü değişken tipidir. Bir 4 byte yani 32 bit işaretli tam sayı türünden verileri tutabilir. -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. Değer atanırken atanan değer sonuna "L" harfi konulur. Örnek Kullanım:
long sayi = 0L;
long sayi2 = -15780L;
long sayi3 = 65535L;
8- usigned long : Sayı türü değişken tipidir. Bir 4 byte yani 32 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilir. 0 ile 4,294,967,295 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. Değer atanırken atanan değer sonuna "L" harfi konulur. Örnek Kullanım:
usigned long sayi = 0L;
usigned long sayi2 = 15780L;
usigned long sayi3 = 65535L;
9- short : Sayı türü değişken tipidir. Bir iki byte yani 16 bit işaretli tam sayı türünden verileri tutabilir. -32,768 ile 32,767 arasındaki sayıları tutmak için kullanılır. Örnek Kullanım:
short sayi = 0;
short sayi2 = -15780;
short sayi3 = 65535;
10- float: Sayı türü değişken tipidir. 32 bit ondalıklı sayı türleri için kullanılır. -3.4028235E+38 ile 3.4028235E+38 arasındaki sayıları tutabilir. Örnek Kullanım:
float sayi = 0;
float sayi2 = -1.5780;
float sayi3 = 65.535;
11- double : Sayı türü değişken tipidir. 32 bit ondalıklı sayı türleri için kullanılır. Kullanımı float ile aynıdır. Örnek Kullanım:
double sayi = 0;
double sayi2 = -1.5780;
double sayi3 = 65.535;
12- string : Karakter türünde bir değişkendir. Kapsamı bellek boyutu ile sınırlıdır. Örnek Kullanım:
string metin = "Bu bir strin türü değişkendir";
// Yukarıdaki gibi kullanılsa da
// Arduino aşağıdaki gibi kullanımı önerir
char metin1[] = "arduino" ;
Arduino programlamaya başlarken kullanacağımız değişkenleri böylelikle tanımış olduk. Bu kategorideki bir sonraki dersimizde dijital giriş/çıkış fonksiyonlarını tanıyacağız ve arduino programlamaya yeni başlayanlar için olmazsa olmaz led yakma uygulamasını yapacağız.
  • Yazar Samet Karaca
  • Son Ders Ekleme Tarihi 15.04.2017
  • Görüntülenme 741
  • Kategorideki diğer Dersleri Arduino
  • Facebook Twitter Google Plus Freelyshout Youtube Web Site

0% YARARLI

KATEGORİLER